sobota, 10 marca 2012

93. Szymek i Jagoda 1%

Szymon Przybylski mieszka w Dzięczynie, gmina Poniec. Ma 7 lat. Choruje na ciężką chorobę- mukowiscytozę ( zwłóknienie torbielowate układu oddechowego- nawracające zakażenie płuc i niewydolności oddechowej). Chłopiec wymaga ciągłej terapii farmakologicznej i kompleksowej rehabilitacji oddechowej z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu. Aby wesprzeć chłopca, należy odpis 1 % podatku przeznaczyć na: Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscytozę Matio, nr KRS: 0000097900, koniecznie z dopiskiem- dla Szymona Przybylskiego.Jagoda Wojtaszyk z Gostynia skończy w tym roku 19 lat. Kilka lat temu uległa wypadkowi na gostyńskim odkrytym basenie. Dziewczynka zaczęła się topić. Zbyt długie przebywanie pod wodą spowodowało niedotlenienie mózgu. Dziewczyna obecnie porusza się na wózku. Kontakt z nią jest bardzo utrudniony, ponieważ nie mówi i nie wiadomo, czy rozumie innych. W pomoc Jagodzie zaangażowany jest Antoni Jesiak- wolontariusz wrocławskiej Fundacji VOTUM, który swego czasu organizował zbiórki pieniędzy na wyjazd dziewczyny na turnusy rehabilitacyjne. Jeden turnus w specjalistycznym ośrodku w Krakowie, który trwa miesiąc, kosztuje 17 tys, zł.- Zauważyłem, że pobyt tam faktycznie jej pomaga. Jednak, aby Jagoda mogła wyjść z tego stanu, potrzebne są o wiele większe środki, częstsze wyjazdy na rehabilitację- tłumaczy wolontariusz. Osoby, które chcą pomóc Jagodzie, mogą przekazać 1 % podatku, podczas wypełniania zeznania PIT. W odpowiedniej rubryce należy wpisać nr KRS: 0000272272, z dopiskiem "dla Jagody Wojtaszyk".


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane